The Glorious Qur'an

Kur'an Slavni

Preveo Mustafa Mlivo, bosanski jezik

The Glorious Qur’an Mustafa Mlivo’s translation, 4th edition The first Qur’an translation into Bosnian language Published in May 2023

  HOME  |   MOJ PRIJEVOD  |  RECENZENTI  |  KRITIKA  |  PREUZMI  |  KUPI  |  KONTAKT

Astronomija
Solar System

Magazin Astronomy

Astronomy Now

Hubble Site

Sky & Telescope

Astronomy for Beginners

Deep Sky 2000

Space.com - Nasa

The Quran and Science

Quran Miracles

Dokazi

The Religion of Islam

Mjesec
Calendar 365.com
Astronomical data
Phases 2022 - 2025
Lunar Perigee

Konverteri
Converter
Calendar Converter

Earth clock

Time and Date

Day and Data

Units Converter

Julian

Mega Converter

Calendrical Links

Unit Converters

    Knjiga o kojoj je riječ predstavlja do sada najkompletniji, najozbiljniji i najobuhvatniji projekat ikada, na polju prevođenja Kur’ana i njegovog tumačenja na prostoru Balkana. Radi se o četvrtom profesionalnom izdanju prijevoda Kur’ana iz pera Mustafe Mlive. To je, istovremeno, i prvi prijevod Kur’ana na bosanski jezik.

Knjiga četvrtog izdanja ima 1.046 stranica i B5 je formata.

1. Struktuirana je u nekoliko poglavlja pri čemu Kur’an sa prijevodom zauzima glavni dio knjige. Tekst prijevoda i arapski tekst Kur’ana su pozicionirani u dvije kolone na svakoj stranici. U podnožju stranica dato je nekoliko hiljada fusnota koje služe kao kratka objašnjenja određenih ajeta ili nekih važnijih riječi u prijevodu.
Izvorni arapski tekst Kur’ana je zvanični tekst King Fahd Glorious Quran Printing Complexa, Saudijska Arabija. Font teksta je KFGQPC Hafs Smart, čitak i jasan font kur’anskog pisma, dovoljne veličine.

2. Drugo poglavlje knjige neposredno povezano sa prijevodom jeste Komentar/Tefsir  Kur’ana. Komentar obuhvata 386 tematskih jedinica na 150 stranica, sa naslovima i pripadajućim definicijama. U Komentaru su obrađene sve značajnije teme koje Kur’an dotiče, bile one vezane za polje prirodnih nauka ili čisto islamske dogmatike.

3. Treće poglavlje sadrži Siru - životopis Muhammeda a.s. od Ibn Hišama, koja je sažeta i jezgrovita.

4. Četvrto poglavlje čini Indeks važnijih pojmova Kur’ana.

5. Peto, veoma značajno poglavlje, je Mufehres Kur’ana (katalog svih riječi Kur’ana na 213 stranica) koji je nezamjenljiv alat za svakog ko je često u kontaktu sa izvornim kur’anskim tekstom.


KUR'AN SA PRIJEVODOM
TEFSIR, SIRA, INDEKS, MUFEHRES

4. PROFESIONALNO IZDANJE

TARIK - PULSAR

PRIKAZ KNJIGE
lunar phases

RECENZENTI
IV izdanja

1. Dr. Mykhaylo Yakubovych
2. Prof. dr. Caner Taslaman
3. Prof. dr. Šekib Sokolović
4. Dr. sc. Jasmin Hodžić
5. Dr. Senadin Lavić


BROSURA.pdf