The Glorious Qur'an

Kur'an Slavni

Preveo Mustafa Mlivo, bosanski jezik

The Glorious Qur’an Mustafa Mlivo’s translation, 4th edition The first Qur’an translation into Bosnian language Published in May 2023

  HOME  |   MOJ PRIJEVOD  |  RECENZENTI  |  KRITIKA  |  PREUZMI  |  KUPI  |  KONTAKT


Rođen sam i odrastao u gradu Bugojno 1955. godine, u Centralanoj Bosni, Europa. Veoma rano sam iskazao zanimanje za pitanja filozofije života, smisla postojanja, početka i kraja. Školovao sam se u rodnom gradu, a visokoškolsku naobrazbu stekao na univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Kao diplomirani mašinski inžinjer radio sam u TBM, sektor razvoja registar kasa. Poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je privatizacijom propala mašinska industrija, okrenuo sam se drugom zanimanju. Veoma rano sam prostudirao  “svete knjige” starih povjesnih naroda te pokušao dokučiti njihovu poruku. Kur’an je ipak bila ta Knjiga koja zadržala moju pažnju. Nezadovoljan postojećim prijevodima Kur’ana u to vrijeme, odvažio sam se da načinim vlastiti prijevod. Tako sam sačinio prvi prijevod Kur’ana na bosanski jezik. Objavio sam četiri izdanja: 1994. godine, 1995., 2004. i četvrto 2023. godine. Motiv je bio samo jedan: Obzirom da Kur’an obiluje iskazima koji su povezani sa prirodnim naukama, želio sam da neka skrivena značenja iznesem na svjetlo dana i učinim ih dostupnim savremenom čitaocu. Knjige koje sam napisao i objavio nastale su sa ciljem da dam moj doprinos u boljem razumijevanju Božije objave. Iako je prijevod Kur’ana nemoguće načiniti 100% tačnim, moj cilj je bio da se približim 99% tačnosti. Koliko sam u tome uspio sa 4. izdanjam, pokazat će vrijeme!

1 Kabes, br.8, Mostar, 1996. Šiizam u odnosu na razne islamske sekte

2 Kabes, br.14, Mostar, 1996. ISA alehisselam U ISLAMU

3 Kabes, br.25, Mostar, 1997 "Od Alfe do sada"  

4 Kabes, br.25, Mostar, 1997. "Nepovoljnost pogrešnog prikaza"  

5 Kabes, br.25, Mostar, 1997. "Sukob civilizacija - mit ili stvarnost"  

6 Kabes, br.27/28, Mostar, 1998 "Skulptura Muhammeda a.s. u Vrhovnom sudu SAD"

7 Takvim za 1998, Sarajevo, 1998. Zašto oružjem protiv Islama

1 Preporod, br.18/601, Sarajevo, 1996. INTERVJU: Inžinjer prevodilac Kur’ana

2 SIN, br. 8, Travnik, 2004. INTERVJU: Božije riječi na bosanskom jeziku

3 Preporod, br. 17/787, Sarajevo, 2004. INTERVJU: Doslovan i tačan prijevod

1 Dnevni avaz, br.4674, Sa, 2008. Prikaz knjige “101 neispravnost u prijevodima Kur’ana.”

2 Preporod, 20/886, Sa, 2008. Atak na knjigu “101 neispravnost“, Almira Fatića

3 Preporod, 22/888, Sa, 2008. Odgovor na atak Fatića

4 Preporod, 23-24//889-890, Sa, 2008. Klevete Almira Fatića u pismima čitalaca

5 Preporod, 1/891, Sa, 2009. Mlivin odgovor na pisanje Fatića

6 Preporod, 3/893, Sa, 2009. Marijan Kopić o Mlivinom prijevodu Kur’ana


1 Preporod, br. 12/571, Zenica, 1994.   Novi prijevod Kur’ana  

2 Avazov focus, br.1, Sarajevo, 1995. Prvi kur’anski prijevod: riječ za riječ

3 RTV BiH, Sarajevo, 1995., Balihođić Reklama za II izdanje prijevoda Kur’ana

4 Prilozi za orij. filologiju, 1995, Sa, Vol. 42-43 Ocjena i prikaz prvog izdanja prijevoda    Kur’ana

5 SAFF, br.13, Zenica, 1998. Prikaz Indexa riječi Kur’ana

6 Preporod, br.3/629, Sarajevo, 1998. Index riječi Kur’ana  

7 Preporod, br.20/717, Sarajevo, 2001. Izvor trajnih spoznaja – prikaz Q-N

8 Novi Horizonti, br.38 , Ze, 2002. KUR’AN sa prijevodom na CD-u

9 Preporod, br. 24/745, Sarajevo, 2002. Reklama za internet stranicu

10 LJILJAN, br.541, Sarajevo Reklama za CD

11 OSLOBOĐENJE, br.20.260, Sarajevo, 2003. Kompletan KUR’AN na CD-u

12 Novi horizonti, br.27, Ze, 2004. Reklama za Treće izdanje prijevoda Kur’ana

13 Preporod, br. 11/781, Sarajevo, 2004. Reklama za treće izdanje prijevoda Kur’ana

14 Preporod, br. 12/782, Sarajevo, 2004. Reklama za treće izdanje prijevoda Kur’ana

15 Preporod, br. 24/794, Sarajevo, 2004. Reklama za treće izdanje prijevoda Kur’ana

16 Dnevni avaz, br. 3183, Sarajevo, 2004. Reklama za prvi prijevod Kur’ana na bosanski

17 Jutarnje novine, br.1123, Sarajevo, 2004. Neupitna tačnost prijevoda ajeta, reklama za treće izdanje

18 Preporod, br. 21/815, Sarajevo, 2005. Reklama za treće izdanje prijevoda Kur’ana

19 Preporod, br. 20/838, Sarajevo, 2006. Reklama za treće izdanje prijevoda Kur’ana


1 El-Hilal, br.10, Skoplje, 1988.
Značenje riječi ez-zurijje, el-aal, el-ehl i el-kurba u    Kur'anu

2 Preporod, br.4/515, Saraj., 1992 Tumačenje ajeta 53:49 (Sirijus)

3 Preporod, ratno izdanje 17 i 18, Ze, 1993. O pozdravu muslimana

4 Preporod, br.10, Zenica, 1993. Granica svjetla i tame

5 Muallim, br.52, Sarajevo, 1997. Održivost prijedloga dr. Durakovića

6 Kabes, br.19, Mostar, 1997. Dvojnost i višestrukost istoka i zapada u Kuranu

7 Kabes, br.26, Mostar, 1997 Određivanje pravca kible ručnom busolom M53

8 SAFF br.28, Zenica, 1999. Fascinirajući zvuci - Tumačenje ajeta 86:1,2,3

9 Novi Horizonti, br.3, Zenica, 99. Prijevod i tumačenje ajeta 86:11,12

10 Novi Horizonti, br.4, Ze, 1999. 52:6 (More na vatru naloženo), 86:12 (Raspukla Zemlja)

11 Novi Horizonti, br.5, Ze, 2000. Tumačenje ajeta 18:90 (Ozonski sloj - rupe)

12 SAFF br.40, Zenica, 2000. Reagiranje na knjigu "Kur'anska astronomija"

13 Novi Horizonti, br.9, Ze, 2000. Šekkul Kamer-Rascjepljenje Mjeseca

14 Novi Horizonti, br. , Ze, 2001. Kako je spušteno gvožđe?

15 Novi Horizonti, br.20, Ze, 2001. Tajanstvena veza hidžretskog i gregorij. kalendara

16 Novi Horizonti, br.32 , Ze, 2002. Veliki potop

17 Novi Horizonti, br.43 , Ze, 2003. Neutronske zvijezde - pulsari

18 Alem, br.136 , ??, 2004. Predstavljanje trećeg izdanja prijevoda Kur’ana

19 SAFF, br. 59, Ze, 2004. Analiza tačnosti prijevoda ajeta  u SAFF-u br. 125

20 Novi Horizonti, br.99 , Ze, 2007. Dinamika sistema Mjesec - Zemlja

21 Novi Horizonti, br.100 , Ze, 2007. Dinamika sistema Mjesec - Zemlja

22 Novi horizonti, br.133, Ze, 2010. Zakletva veličanstvena,I dio

23 Novi horizonti, br.135, Ze, 2010. Zakletva veličanstvena, II dio

24 Novi horizonti, br.136, Ze, 2010. Zakletva Gospodarom istoka i zapada, III dio

INTERVJUI

Objavljeni radovi

Najznačajnije rasprave

ORIGINALNI RADOVI (ČLANCI)

Knjižni prikazi, CD i reklamni oglasi

01. RJEČNIK KUR'ANA, Bugojno, septembar 1987. Izdavač: autor, 175 str.

02. KUR’AN – PRIJEVOD, I izdanje, 478 stranica, bez arapskog teksta, Komentar 52 stranice, SIRA 15 stranica, Pregled neprevedenih riječi  5 str.,
      Index 20 str, vlastito izdanje, Bugojno, 1994., Štampa: Dom štampe Zenica. Tiraž: 500.

03. KUR’AN – PRIJEVOD, II izdanje, 720 str, CIP, UDK 297.18, Bugojno, 1995. Štampa: Dom štampe Zenica, izdavač Mustafa Mlivo, Prijevod 643 str.,
     komentar 37 str., SIRA 10 str., pregled neprevedenih riječi 3 str., index 15 str., tiraž:1500

04. KUR’AN, PRIJEVOD, KOMENTAR, INDEX, III izdanje, 958 str., CIP, 297.18=163.4 (497.6)=411.20, ISBN 9958-9625-1-9, COBISS/BiH-ID 9441286,
     Format B5, Izdavač Medžlis Islamske zajednice Bugojno, štampa: Planjax, d.o.o. Tešanj, Bugojno 2004, prijevod 643 str, fusnote 2700, Komentar 88 str., SIRA 12 str.,      Index važnijih pojmova 15 str., Mufehres 191 str. Tiraž: 1000

05. INDEX RIJEČI KURANA, CIP, UDK 809.27-31:297.18, MLIVO, Mustafa, Bugojno, 221 str., 1997., izdavač: Mustafa Mlivo, štampa: IC štamparija Mostar.

06. JASIN, Arapski +Bosanski +Translit. Izdavač: Odbor Islamske zajednice Bugojno, štampa: Štamparija Travnik, Bugojno, 1996.

07. EVANĐELJE PO BARNABI, prijevod sa engleskog, 156 str., Autor: Mustafa Mlivo, alias Esed Bošnjak, 1995.

08. KUR’AN ISPRED NAUKE I CIVILIZACIJE, I izdanje, CIP – UDK 297.18 (0.072)=163.4 (497.6)=111, MLIVO, Mustafa, ISBN 9958-9625-0-0, COBISS/BIH – ID 9443590, PRVO       IZDANJE, izdavač: Medžlis Islamske zajednice Bugojno, štampa: BEMUST d.o.o Sarajevo, 310 str., na engleskom i bosanskom jeziku, tiraž 1000 kopija, Bugojno, 2001.

09. KUR’AN ISPRED NAUKE I CIVILIZACIJE, II izdanje, CIP – UDK 297.18 (0.072)=163.4 (497.6)=111, MLIVO, Mustafa, ISBN 9958-9625-0-0, COBISS/BIH – ID 9443590, PRVO       IZDANJE, izdavač: Medžlis Islamske zajednice Bugojno, štampa: BEMUST d.o.o Sarajevo, 152 str., na bosanskom jeziku, tiraž 1000 kopija, Bugojno, 2001.

10. CD - Kur’an sa Prijevodom, Tertilom, Tefsirom i Pretragom, Bugojno, juni, 2002.

      Besplatno podijeljeno oko 600 diskova.

11. 101 NEISPRAVNOST U PRIJEVODIMA KUR’ANA, CIP 28-234, MLIVO, Mustafa, ISBN 978-9958-890-50-0, COBISS.BH-ID 16664326, 222 str., izdavač: Mlivo Mustafa,       štampa: Grafika Bugojno, Bugojno, 2008.

12. KUR’AN, PRIJEVOD KURANA, KOMENTAR, SIRA, INDEKS, MUFEHRES, IV izdanje, Bugojno 2023;1046 str., CIP,
      297.18=163.4 (497.6)=411.20, ISBN 9958-9625-1-9, COBISS/BiH-ID 9441286, Format B5, Izdavač Medžlis Islamske zajednice Bugojno, štampa: Feral

OBJAVLJENE KNJIGE

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print Share on Delicious Share on Digg Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share on LiveJournal Share on Newsvine Share on Reddit Share on Stumble Upon Share on Tumblr
Mustafa Mlivo Vrbas 2, 7b 70230 Bugojno Bosna i Hercegovina