The Glorious Qur'an

Kur'an Slavni

Preveo Mustafa Mlivo, bosanski jezik

The Glorious Qur’an Mustafa Mlivo’s translation, 4th edition The first Qur’an translation into Bosnian language Published in May 2023

  HOME  |   MOJ PRIJEVOD  |  RECENZENTI  |  KRITIKA  |  PREUZMI  |  KUPI  |  KONTAKT

Prof. dr. Caner Taslaman rođen je u Istanbulu, gdje je završio osnovnu i srednju školu.
    Kao dijete od majke hemijskog inžinjera i oca ljekara, od samog djetinjstva je pokazivao interesiranje za prirodne nauke. Fakultetsko obrazovanje je završio na Bogaziçi univerzitetu, na odsijeku sociologije. U toku univerzitetskog školovanja zanimao se za naučne oblasti kao što su antropologija, sociologija religije, sociologija nauke. Odbranom teze na temu veza između teorije Velikog praska i filozofije i nauke, na Marmara univerzitetu, Odsjek filozofije i religijskih studija, stiče zvanje magistra. Nakon toga je na istom Odsjeku obranio doktorsku disertaciju na temu veza teorije evolucije sa filozofijom i teologijom. Na Istanbulskom univerzitetu je pohađao političke nauke, na engleskom Cambridge univerzitetu je prisustvovao predavanjima na temu odnosa nauke i religije, a na japanskom Tokyo univerzitetu boravio je u svojstvu “gosta-akademičara”.
   Knjige i tekstove do sada je objavljivao na turskom, engleskom i bosanskom jeziku. Trenutno se intenzivno bavi proučavanjem i pisanjem o temama “Veza između moderne nauke, filozofije i religije” i “Globalizacija i islam.” A sfere njegovog specijalnog zanimanja mogu se navesti pod sljedećim naslovima: “Kur'an i nauka”, “Globalizacija i islam”, “Novotarije i religija”, “Percepcija religije u Turskoj”, “Filozofski i teološki rezultati moderne fizike”, “Filozofija religije”, “Filozofija nauke” i “Filozofija biologije.”

Prof. dr. Caner Taslaman

Prof. dr. Šekib
Sokolović

Prof. dr. Šekib Sokolović rođen je 18.09.1957. u Sarajevu od oca Adila i majke Munire. Završio je osnovnu i srednju školu te Medicinski fakultet u Sarajevu. Pošto nije bio član Saveza komunista teško je nalazio zaposlenje, te je prvo zaposlenje bilo u Domu zdravlja u Foči, potom nakon par godina rada je prešao u Zavod za rehabilitaciju Fojnica, a onda je pred kraj osamdesetih godina i slabljenjem komunizma dobio ponudu za zaposlenje na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Klinici za bolesti srca i reumatizma. Od 1989. godine pa do svoje penzije u 2022. godini radio je kao subspecijalista kardiolog i subspecijalista reumatolog. U istom periodu paralelno je bio zaposlen i na Medicinskom fakultetu u Sarajevu gdje je bio redovan profesor na predmetu interna medicina, oblast kardiologija, reumatologija, angiologija i klinička propedeutika. Tokom svog profesionalnog rada poseban značaj pridavao je kliničkim istraživanjima u poznatim svjetskim istraživačkim studijama i učešću na nacionalnim, regionalnim, evropskim i svjetskim kongresima i simpozijuma kao pozvani predavač i za taj rad je dobio i izvjesna priznanja. Obavio je hadž kao rukovodilac medicinskog tima u zvaničnim delegacijama iz Bosne i Hercegovine. Povodom smrti njegovog brata Mufida Sokolovića, njegova majka Munira i on su sagradili džamiju u Goraždu u bratovo ime, a u saradnji sa Islamskom zajednicom u BiH.

Dr. Mykhaylo Yakubovych (Ukrajinski: Михайло Михайлович Якубович, rođen 1986.) je prevodilac i učenjak islamskih studija iz Ukrajine.

    Doktorirao je na Akademiji Narodnog univerziteta u Ostrohu gdje je radio kao vanredni profesor i istraživač islamskih nauka. Kasnije se preselio na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Njemačka.

    Svoja istraživanja o srednjovjekovnom islamu proveo je tokom svojih stipendija u Poljskoj (2008, 2009), Italiji (2009, 2011), Saudijskoj Arabiji (2010) i Sjedinjenim Državama (Princeton, Institut za napredne studije, 2014).

    Objavio je nekoliko knjiga, brojne članke i prevode u raznim naučnim časopisima u Ukrajini, Poljskoj, Rusiji, Egiptu, Saudijskoj Arabiji, Velikoj Britaniji i Turskoj (“Religija, država i društvo”, “Časopis Otomanskih studija”, “Godišnjak muslimana u Evropa” itd.).

    Završio je prvi potpuni prijevod Kur’ana na ukrajinski jezik, koji je odobrio štamparski kompleks Kralja Fahda slavnog Kur’ana (Medina, Kraljevina Saudijska Arabija) i objavljen 2013. (drugo izdanje: Kijev, 2015.) Član je istraživačkih projekata o recepciji arapske kulture u Poljskoj (2013-2015, 2016-2018, Univerzitet u Varšavi).

Dr. Mykhaylo Yakubovich

Dr. sc. Jasmin Hodžić

Dr. sc. Jasmin Hodžić je viši naučni saradnik na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu i sadašnji direktor Instituta.

Školovanje je započeo u rodnom Stocu, a nastavio u Jablanici, Blagaju i Gnojnicama kod Mostara, da bi ostatak i većinski dio svog osnovnog obrazovanja stekao u Osnovnoj školi Bijelo Polje – Potoci, Mostar.

     Diplomu profesora bosanskog jezika i književnosti stekao 2009. godine na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru, gdje je 2013. godine odbranio magistarski, a 2017. godine i doktorski rad, stekavši zvanje doktora humanističkih nauka iz područja lingvistike.  Radio je i kao profesor u mostarskim srednjim školama, te kao asistent za lingvistiku na Fakultetu humanističkih nauka i na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Kao predmetni profesor predavao je i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Objavio je preko 50 pojedinačnih radova o jeziku i učestvovao na više od 40 naučnih skupova. Objavio je i četiri knjige o jeziku – Ogledi iz lingvistike i filologije (2014), Bosanski jezik: statusna pitanja bosanskog jezika kroz historiju i historija nauke o bosanskom jeziku (2018), Bosanski akcenatski priručnik (u koautorstvu) (2020) i Sintaksička homonimija i ambigvitet (2021). Savjet za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu nagradio je knjigu Bosanski akcenatski priručnik kao izdanje od posebnog nacionalnog interesa u oblasti humanističkih disciplina za 2020. godinu. Bavi se savremenim jezikom, najviše sintaksom, akcentologijom, sociolingvistikom i općom lingvistikom.

Prof. dr. Senadin Lavić je rođen 1965. u Konjicu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za filozofiju i sociologiju) 1989. godine. U zvanje vanrednog profesora na Fakultetu političkih nauka izabran je 2008. godine.

    Na Fakultetu političkih nauka predaje predmete: Osnove metodologije društvenih nauka, Metode i tehnike u sociološkim istraživanjima, Metodologija politoloških istraživanja, Metodologija komunikoloških istraživanja, Metodologija socioloških istraživanja, Sociologija migracija, Empirijsko socijalno istraživanje.

    Do sada je objavio dvije knjige: Pluralistička racionalnost (Sarajevo, 2004) i Između periferije i centra (Sarajevo, 2006) te brojne naučne i stručne radove u zemlji i inozemstvu.

    Glavni je urednik univerzitetskog časopisa “Pregled”, član redakcije časopisa “Godišnjak” BZK Preporod. Sudjelovao je na više naučnih i stručnih konferencija, simpozija i kongresa (Bosna i Hercegovina, Njemačka, Austrija, Hrvatska, Turska). Studijski boravak u Njemačkoj imao je 2000. godine na Univerzitetu u Bonnu (Seminar für Logik und Grundlagenforschung). Za vrijeme studijskog boravka u Austriji 2001. godine (Univerzitet u Grazu) na Institutu za filozofiju proveo je višemjesečno istraživanje savremenih tokova u teoriji i metodologiji društvenih znanosti. Trenutno obavlja funkciju voditelja master studija na Fakultetu političkih nauka. Predsjednik je BZK Preporod, član Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99.”

Prof. dr. Senadin Lavić


KUR'AN SA PRIJEVODOM
TEFSIR, SIRA, INDEKS, MUFEHRES
Prijevod: Mustafa Mlivo, 4. izdanje

- RECENZENTI -