The Glorious Qur'an

Kur'an Slavni

Preveo Mustafa Mlivo, bosanski jezik

The Glorious Qur’an Mustafa Mlivo’s translation, 4th edition The first Qur’an translation into Bosnian language Published in August 2023

  HOME  |   MOJ PRIJEVOD  |  RECENZENTI  |  KRITIKA  |  DOWNLOAD  | KUPI  |  KONTAKTOvo je prijevod za sve one koji žele da nauče više, da saznaju, da istraže.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print Share on Delicious Share on Digg Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share on LiveJournal Share on Newsvine Share on Reddit Share on Stumble Upon Share on Tumblr
Mustafa Mlivo Vrbas 2, 7b 70230 Bugojno Bosna i Hercegovina Telefon ++387 61 754 263 email mustafamlivo@gmail.com mlivomujo@gmail.com
Free Website Hit Counter
Free website hit counter
ŽELITE PODRŽATI  FINANSIJSKI OVAJ  PROJEKAT? KLIKNITE OVDJE! prikaz IV  izdanja