The Glorious Qur'an

Kur'an Slavni

Preveo Mustafa Mlivo, bosanski jezik

The Glorious Qur’an Mustafa Mlivo’s translation, 4th edition The first Qur’an translation into Bosnian language Published in May 2023

  HOME  |   MOJ PRIJEVOD  |  RECENZENTI  |  KRITIKA  |  PREUZMI  |  KUPI  |  KONTAKT

      U pripremi za štampu:

MLIVIN PRIJEVOD
KUR'ANA
4. profesionalno izdanjePRIMJER DOBROG PRIJEVODA “Prevod Mustafe Mlivo na bosanski jezik je odličan primjer kakav bi trebao biti dobar prijevod Kur'ana. Pored prijevoda, dodao je i savremene naučne informacije vezane za ajete u fusnotama, kako bi dokazao da se Kur'an bavi svakim segmentom historije, što je jedno od njegovih čuda. Ovaj prijevod koji držite treba čitati iznova i iznova. Preporučujem da ga pročitate i poklonite svojim najmilijima.”  (Prof. dr. Caner Taslaman)


PRIJEVOD U SVJETLU SAVREMENE NAUKEJoš jedna karakteristična osobina Mlivinog prijevoda je nastojanje da neke ajete Kur'ana (uglavnom iz mekkanskih sura) pročita u svjetlu moderne nauke, prvenstveno astronomije.”
(Dr. Makhaylo Yakubovich)


SINHRONIZIRANOST “Glavni specifikum autora u prevođenju je nastojanje da ajete Kur’ana komentariše u sinhronizaciji sa savremenom naukom, prvenstveno astronomijom, medicinom, biologijom, genetskim  inžinjeringom itd..” (Prof. dr. Šekib Sokolović)

KOME JE OVAJ PRIJEVOD OBAVEZUJUĆI? “Stoga Mlivin prijevod Kur'ana valja u svakom slučaju shvatiti kao obavezno štivo svakog govornika bosanskog jezika i njemu sličnih jezika, govornika koji ima priliku da se ili kao “običan čitalac“ ili kao “angažirani istraživač“ susretne s riječima posljednje Božije Objave. Ovdje tipujem na angažiranog istraživača, zato što će Mlivin prijevod najviše imponovati upravo njemu – hoću reći, nijedan istraživački tekst o islamu napisan iz naše vizure ne bi, u slučaju da se oslanja na Kur'an kao primarni vjerski izvor, dakle, takav tekst niukoliko ne bi smio ispustiti priliku da uzme u obzir Mlivin prijevod, a pogotovo ako je riječ o diplomskim, magistarskim ili doktorskim radovima naših studenata, za profesore kao istraživače da i ne govorim.” (Dr. sc. Jasmin Hodžić)

VELIČANSTVEN POSAO Prevođenje je kulturološki čin par excellence. Odvažnost prevođenja svetog teksta u jedan jezik kakav je bosanski jezik odavno je zaokupila interes prevodilaca i otvorila u bosanskoj kulturi polje govora koje  u jeziku čuva sveto predanje  i približava ga čovjeku Bosne. Ne treba zaboraviti prijevode A. R. Karabega, M. Pandže, Dž. Čausevića, B. Korkuta, E. Durakovića, E. Karića, N. Karamana. Idući tom prevodilačkom linijom Mustafa Mlivo je ispunio veličanstven kulturološki zadatak prožimanja kultura, jezika, znanja, vjerovanja i iskustava. U tom vrijednom poslu znamo da je nedovršivost prijevoda i značenja ostala i da će ostati nad nama i našim djelima, da će prizivati ljude da čitaju i misle u novim vremenima i s njima promišljaju prevodilački sadržaj svetog što podrazumijeva da značenje nije mrtvo i da prijevod nije definitivan, to jeste da naše ljudsko iskustvo razumijevanja svetog teksta jeste beskonačno kao što je i dubina značenja svetog teksta. Iz te svijesti čovjeka proizlaze veličanstvena djela ljudske kulture, a posebno je važno da se bosanska kultura svrstava u svjetski duh razumijevanja svetog i da je to neizbrisiv dio našeg naslijeđa. U tom pogledu Mustafa Mlivo je uradio veličanstven posao u kulturi bosanskog bića i njegove vezanosti za sveto. (Dr. Senadin Lavić)


Riječi recenzenata o 4. profesionalnom izdanju:Ovo je prijevod za sve one koji žele da nauče više, da saznaju, da istraže.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print Share on Delicious Share on Digg Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share on LiveJournal Share on Newsvine Share on Reddit Share on Stumble Upon Share on Tumblr
Mustafa Mlivo Vrbas 2, 7b 70230 Bugojno Bosna i Hercegovina Telefon ++387 61 754 263 email mustafamlivo@gmail.com mlivomujo@gmail.com
Free Website Hit Counter
Free website hit counter
ŽELITE POMOĆI  ŠTAMPANJE  OVOG PRIJEVODA ? KLIKNITE OVDJE!
POMOC ZA STAMPU

U sklopu Knjige još:

- Originalni tekst Kur'ana
- Komentar / Tefsir
- Sira / Biografija Poslanika (a.s.)
- Indeks pojmova
- Mufehres

još niste zakasnili