The Glorious Qur'an

Kur'an Slavni

Preveo Mustafa Mlivo, bosanski jezik

The Glorious Qur’an Mustafa Mlivo’s translation, 4th edition The first Qur’an translation into Bosnian language Published in May 2023

  HOME  |   MOJ PRIJEVOD  |  RECENZENTI  |  KRITIKA  |  PREUZMI  |  KUPI  |  KONTAKT

    Distribucija piratskih DVD diskova izdavačke kuće El-Kelimeh u Sarajevu vrši se u radnji “Rahle i kitab“ Da bih se lično uvjerio u istinitost ovoga dao sam da mi se kupi taj komplet. Komplet je kupljen za pedeset (50) KM u navedenoj prodavnici ispred Begove džamije. Pogledajte kako sam kupio vlastiti DVD, račun je ovdje. Vjerujem da ovo nije jedino mjesto gdje se ovi diskovi prodaju.
    Ja, Mustafa Mlivo, kao nesporni autor teksta prijevoda Kur'ana koji se nalazi na prodavanim piratskim DVD diskovima, držim da jeprodavac počinio krivično djelo nedozvoljenog korištenja autorskih prava iz člana 242 i 243. stav 1. Krivičnog zakona BiH, sve protivno važećim odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63/10).

    U toku mjeseca ramazana 2014. godine gledao sam ramazanski program na sarajevskoj televiziji TV ALFA koja emituje na kablovskoj mreži i u paketima BH TELECOM. U jednom trenutku sam shvatio da se na ekranu niže tekst mog prijevoda Kur'ana. Pri tome nigdje nije bilo naznake čiji je to prijevod, pa sam posumnjao da je na djelu piratstvo. Bio sam zapanjen, jer nikome nisam dao ovlaštenje za besplatno emitovanje, niti me je ko pitao. Instiktivno sam počeo snimati svaku emisiju, a emitovanje su vršili tri puta dnevno u prime time terminima: prije iftara, poslije iftara i prije sehura, odnosno to su uradili devedeset (90) puta u toku ramazana sa preko devet (9) sati emitovanja, odnosno 33.473 sekunde. Primjer jednog snimka ovdje. Kada sam na ovo reagovao kod TV ALFA dočekan sam ljubaznom drskošću uprave televizije, u smislu da oni mogu raditi šta hoće sa piratskim diskom kojeg su kupili u prodavnici “Rahle i kitab“ ispred Begove džamije.
    U TV ALFA smatraju da oni nisu odgovorni za sadržaj DVD-ova čije su dijelove emitovali, već da je odgovoran izdavač El-Kelimeh, a da oni mogu neometano javno vršiti njegovo emitovanje. Takav stav je potpuno neprihvatljiv, jer ako danas na pijaci kupite npr. piratizovan vrhunski holivudski film, to vam ne daje za pravo da ga javno televizijski emitujete. Morate platiti za korištenje autorskog prava ili ćete se suočiti sa Regulatornom agencijom za komunikacije.
    Uprkos upozorenju, TV ALFA je i u toku ramazana 2015. vršila emitovanje mog prijevoda, ali u sehursko vrijeme. Redovito svako jutro oko pet minuta. Do sada je TV ALFA ukupno emitovala (2014. + 2015. godina) 42.173 sekundi  TV programa sa mojim prijevodom Kur’ana.
    Ja, Mustafa Mlivo, kao nesporni autor emitovanog teksta prijevoda Kur'ana, držim da je TV ALFA počinila krivično djelo nedozvoljenog korištenja autorskih prava iz člana 242 i 243. stav 1. Krivičnog zakona BiH, sve protivno važećim odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63/10).

PIRATI
I NEDOZVOLJENA PRODAJA

Nekolicina nečasnih ljudi i ustanova su piratizirali moj prijevod Kur'ana, (II izdanje iz 1995.) stavljali na DVD i prodavali bez moje dozvole i odobrenja.

    Turska firma Atlas-yayincilik /Atlas publishing/ proizvodi i prodaje komplet od 10 DVD diskova sa mojim kompletnim prijevodom Kur’ana, kao i El-Kelima iz Novog Pazara. Jedina razlika je što ovdje moj preijevod čita (očajno loše) neki Harun Bošnjak. Taj komplet ovi turci prodaju na svom web sajtu za 69 TL. Sve je na diskovima naznačeno, osim prevodioca Kur’ana. Ovaj prijevod je bio postavljen i na internet adresi http://www.quranrecitation.net, ali su to brzo uklonili nakon što sam pokušao stupiti u kontakt s tom firmom. Međutim prodaju su nastavili putem interneta, pogledajte ovdje: http://www.atlaspazarlama.com/kur-an-i-kerim-kompletan-prevod-kuran-i-kerima-10-dvd/

    Ja, Mustafa Mlivo, kao nesporni autor teksta prijevoda Kur'ana koji se nalazi na prodavanim piratskim DVD diskovima, držim da jeprodavac počinio krivično djelo nedozvoljenog korištenja autorskih prava iz člana 242 i 243. stav 1. Krivičnog zakona BiH, sve protivno važećim odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63/10).

Ovako izgleda TURSKI paket diskova: prodaja    ......      DVD    .....      naslovnicaAtlas-yayincilik /Atlas publishing/Türkiye

   Piratiziranje mog prijevoda na način pravljenja kompleta od deset (10) audio-vizuelnih DVD diskova u jednom pakovanju, izvršili su u izdavačkoj kući u Novom Pazaru, pod nazivom El-Kelimeh. To je zdavačka djelatnost Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. El-Kelimeh je koristila ovaj piratski uradak u razne svrhe, a također ih prodaje u BiH po cijeni od 50 KM.
    Ispitivanjem diskova na kompjuteru utvrdio sam da je El-Kelimeh proizvodila iste u periodu od 07.07.2009. godine do 18.07.2009. godine. Neizvjesno je koliko su tih diskova za proteklih osam godina proizveli i prodali.
    Skenirani omot jasno pokazuje da je taj komplet izdanje izdavačke kuće Mešihata Islamske zajednice u Srbiji El-Kelimeh, sa adresom u Novom Pazaru, te da je na diskovima naznačen samo učač, ali ne i prevodilac Kur'ana.
    Ja, Mustafa Mlivo, kao nesporni autor teksta prijevoda Kur'ana koji se nalazi na piratskim DVD diskovima (što se da lahko utvrditi vještačenjem – uporedbom teksta na DVD diskovima sa mojim printanim ili digitalnim izdanjem prevoda Kur’ana), držim da je izdavač El-Kelimeh počiniokrivično djelo nedozvoljenog korištenja autorskih prava iz člana 242 i 243. stav 1. Krivičnog zakona BiH, sve protivno važećim odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63/10).